Chủ tịch

Narek Sirakanyan

Trình độ
Sự nghiệp
Thành tựu
  • 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư ngân hàng và lĩnh vực doanh nghiệp.
  • Trực tiếp chịu trách nhiệm về việc phát hành trái phiếu của một tổ chức nhà nước lớn với số tiền 500 triệu đô la với phần trao đổi tiền tệ tiếp sau đó.
  • Tham gia vào IPO và các thỏa thuận sáp nhập và mua lại tổng giá trị giao dịch lên tới hơn 20 tỷ USD.
  • Là nhà đầu tư trên thị trường vé trực tuyến FANXCHANGE với lợi nhuận hàng năm là 100 triệu USD.
  • Người sáng lập và Chủ tịch Freedom International Group - một công ty đầu tư tư nhân với các danh mục đầu tư nhất định.