Chương trình đào tạo

Trong khóa đào tạo bạn sẽ được tìm hiểu về các công nghệ giúp thay đổi thế giới và ngành kinh doanh hiện nay.
 • 4 khóa kéo dài từ 1 tuần đến 1 năm
 • Chương trình đào tạo thực hiện bằng tiếng Nga, tiếng Anh và tiếng Việt
 • Thực tập tại SESSIA
 • Các cuộc gặp gỡ trực tuyến với các chuyên gia trong ngành – ví dụ điển hình, câu chuyện kinh doanh, các công cụ làm việc và lời khuyến cáo

Факультет блокчейн

Kicker Mini

 • Thời gian khóa học - 1 tuần
 • Hơn 10 tiếng thông tin thực tế hữu ích
 • 1 bài giảng 1 ngày
1 ETH0.25 ETHchỉ đến hết tháng Bảy
giá khóa học
Chi tiết

Kicker Express

 • Thời gian khóa học - 1 tuần
 • Hơn 10 tiếng thông tin thực tế hữu ích
 • 1 bài giảng 1 ngày
 • Sau khi trả thi thành công sẽ nhận chứng chỉ Kicker có hạn trong vòng 1 năm
 • 1 webinar – thực tập trên Sessia
4 ETH1 ETHchỉ đến hết tháng 8
giá khóa học
Chi tiết

Kicker

 • Thời gian khóa học - 6 tháng
 • Hơn 30 tiếng thông tin thực tế hữu ích
 • 1 bài giảng một tuần
 • Sau khi trả thi thành công sẽ nhận chứng chỉ Kicker có hạn trong vòng 1 năm
 • 3 webinar – thực tập trên Sessia
 • 6 cuộc gặp gỡ với các chuyên gia trong ngành
12 ETH
giá khóa học

Kicker Pro

 • Thời gian khóa học - 12 tháng (1 năm)
 • Hơn 70 tiếng thông tin thực tế hữu ích
 • 1 bài giảng một tuần
 • Sau khi trả thi thành công sẽ nhận chứng chỉ Kicker có hạn trong vòng 1 năm
 • 6 webinar – thực tập trên Sessia
 • 12 cuộc gặp gỡ với các chuyên gia trong ngành
 • 1 sự kiện đạo tạo đặc biệt tại Moskva
20 ETH
giá khóa học