Liên hệ

Các câu hỏi chung: hello@kickvard.com

Về vấn đề hợp tác và thông tin từ các phương tiện truyền thông:

Natalia Dybina, Trưởng phòng PR, Đại học Kickvard Online

pr@kickvard.com

+8 800 250-92-89