Liên hệ

Các câu hỏi chung: hello@kickvard.com

Về vấn đề hợp tác và thông tin từ các phương tiện truyền thông:

Natalia Dybina, Trưởng phòng PR, Đại học Kickvard Online

pr@kickvard.com

+7 916 451-59-94 (WhatsApp, Telegram, Viber)